Kryssa Emil till riksdag och regionkommun!

Om mig

Jag är 40 år, gift med Sara som är operations-sjuksköterska och pappa till tre pojkar. Till vardags och helgdags är jag kyrkoherde i Ålems församling. Jag roas av sport och musik samt ekonomi.

Politik

Aktiv i Moderaterna i Mönsterås och kandidat till riksdagen för Kalmar län och till regionfullmäktige. Mina nyckelord är: Effektivitet, delaktighet och frihet.

Kontakta mig

Min vision i korthet

Sverige är ett fantastiskt land men vi slösar med våra resurser! Jag vill att samhället ska drivas med effektivt. Från högsta organ till minsta ska alltid frågan ställas om detta verkligen behövs. Staten ska syssla med det väsentliga, myndigheter ska ansvara tydligare inför regeringen och bidrag till olika organisationer ska vara tydligare förankrade i riksdagen.

Människor måste få vara delaktiga i vårt samhälles utveckling. I dag känner många en maktlöshet inför folkvaldas och myndigheters beslut. Jag vill driva frågan om röstning vid de allmänna valen med e-legitimation och så småningom utöka möjligheten att ha rådgivande omröstningar till riksdagen enligt samma modell.

Medborgarnas frihet är nyckeln till ett samhälle som är effektivt och där alla är delaktiga. I så många beslut som möjligt ska varje människa kunna välja det som är bäst för just denne. Jag vill att varje medborgare ska ha tillgång till hela sin egen dokumentation hos svenska myndigheter på ett och samma ställe. Vill jag ha tag på min sjukvårdsjournal, min senaste deklaration eller mina betalningsanmärkningar ska dessa finnas lätt tillgängliga för mig genom t.ex. bank-id genom en kanal. Jag vill lätt kunna få reda på vad myndigheterna vet om mig.